Strona główna LaboratoriumZakres usług

Zakres usług

Laboratorium posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania badań biopaliw i biokomponentów, oraz tłuszczów i olejów roślinnych. Nasze usługi kierowane są zarówno do użytkowników indywidualnych jak i do producentów, importerów, dystrybutorów biopaliw i olejów roślinnych.

W laboratorium wykonujemy analizy:

  • Estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych FAME

Parametr

Metoda badania

Zawartość fosforu

PN-EN 14107

Zawartość metali grupy I (Na+K)

PN-EN 14538

Zawartość metali grupy II (Ca+Mg)

Zawartość monoacylogliceroli

PN-EN 14105

zawartość diacylogliceroli

zawartość triacylogliceroli

zawartość ogólnego glicerolu

zawartość wolnego glicerolu

Zawartość zanieczyszczeń

PN-EN 12662:2009

Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME

PN-EN 14103

Zawartość  estru metylowego kwasu

palmitynowego

Zawartość estru metylowego kwasu

linolenowego

Zawartość wody

PN-EN ISO 12937

Zawartość  siarki

PN-EN SO 20846

Zawartość alkoholu metylowego 

PN-EN 14110

Temperatura blokady zimnego filtra

PN-EN 116

Stabilność oksydacyjna w temp. 110 °C 

PN-EN 14112

Liczba kwasowa

PN-EN 14104

Liczba jodowa

PN-EN 14111

Gęstość w temp. 15 ̊C

PN-EN ISO 12185

Test zimnej filtracji - CSFT

ASTM D7501-18a

Oznaczanie tendencji do blokowania filtra FBT

ASTM D2068-20

Oznaczenie tendencji do blokowania filtra w obniżonej temperaturze - CSFBT

IP/PM- EA/13

 

  • Olejów i tłuszczów roślinnych, oraz zwierzęcych

Parametr

Metoda badania

Zawartość fosforu

PN-ISO 10540-3

Liczba jodowa

PN-EN ISO 3961

Liczba kwasowa

PN-EN ISO 660

Liczba nadtlenkowa

PN-EN ISO 3960

Zawartości wody

PN-EN ISO 12937

Zawartość sodu

PN-EN 14538

Zawartość potasu

Zawartość wapnia

Zawartość magnezu

Zawartość siarki

PN-EN ISO 20846

Gęstość w temp. 15 ̊C

PN-EN ISO 12185

 

  • Olej napędowy

Parametr

Metoda badania

Gęstość w temp. 15 ̊C

PN-EN ISO 12185

Temperatura blokady zimnego filtra

PN-EN 116

Zawartość wody

PN-EN ISO 12937

Zawartość zanieczyszczeń

PN-EN 12662:2014

Zawartość siarki

PN-EN ISO 20846

 

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie wykonać różne analizy niestandardowe.

Przed każdym badaniem, sprawdzamy czy mamy odpowiednie możliwości techniczne. Zapytania ofertowe prosimy kierować do kierownictwa laboratorium.

 

Kontakt

Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o.
Adres siedziby: Surochów 160A, 37-500 Jarosław

  • tel. +48 16 621 83 46,
  • fax +48 16 621 83 59
  • e-mail: