Strona główna KontaktDane kontaktowe

Dane kontaktowe

Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Dzielna 72/90, 01-029  Warszawa
Adres do korespondencji: Surochów 160 A, 37-500 Jarosław           

KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  XII Wydział Gospodarczy KRS 0000164160

BDO: 000033592
NIP: 7922047597
REGON: 651535211
Kapitał zakładowy: 12 050 000,00 PLN

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i z rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. zapoznałem(am) się z następującą informacją:

INFORMACJA

1.    Administratorem danych osobowych jest:
        Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.
        Ul. Dzielna 72/90, 01-029 Warszawa.

       Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody/przepisu prawa/umowy lub działań zmierzających do jej
       zawarcia/uprawnionego interesu administratora danych w celu zawarcia umowy, wystawienia faktury, realizacji
       zamówienia.
       Dane mogą być udostępniane:
        - osobom, których dotyczą,
        - osobom upoważnionym przez osobę, których dotyczą,
        - podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
        - podmiotom uprawnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych takich jak: (np.
        firmom informatycznym w zakresie opieki serwisowej, kancelariom prawniczym, agencjom reklamy itp.)
2.    Zebrane dane będą przetwarzane przez: Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego
       w Surochowie Sp. z o.o.

3.    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do
       usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
       przeniesienia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, prawo do
       wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

SEKRETARIAT

 • Telefon: +48 16 621 83 46 wew. 200
 • Fax: +48 16 621 83 59
 • Telefon kom.:  +48 785 205 001
 • E-mail:

DZIAŁ PERSONALNY

 • Telefon: +48 16 621 83 46 wew. 207, 208, 210
 • Telefon kom.: +48 785 205 001
 • E-mail:

DZIAŁ HANDLU/LOGISTYKI

ESTRY METYLOWE (BIODIESEL):
 
 • Telefon: +48 16 621 83 46
 • E-mail:
OLEJ RZEPAKOWY:
 
 • Telefon: +48 16 621 83 46 
 • E-mail:
GLICERYNA:
 
 • Telefon: +48 16 621 83 46 
 • Telefon kom.:  +48 885 376 473
 • E-mail:
LOGISTYKA:
 
 • Telefon: +48 16 621 83 46
 • E-mail:

KSIĘGOWOŚĆ

 • Telefon: +48 16 621 83 46 wew. 214, 215
 • Telefon kom.:  +48 785 205 001
 • E-mail:

DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Telefon: +48 16 621 83 46 wew. 216, 217
 • Telefon kom.: +48 785 205 001
 • E-mail:

LABORATORIUM

 • Telefon: +48 16 621 83 46 wew. 429, 439
 • E-mail:

GŁÓWNY TECHNOLOG

 • Telefon: +48 16 621 83 46 wew. 304
 • Telefon kom.:  +48 663 664 460
 • E-mail:

DZIAŁ TECHNICZNY

 • Telefon: +48 16 621 83 46 wew. 420, 421
 • Telefon kom.:  +48 783 780 011
 • E-mail:

DZIAŁ PRODUKCJI

 • Telefon: +48 16 621 83 46 wew. 426, 303
 • Telefon kom.:  +48 722 100 750
 • E-mail:

Kontakt

Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Dzielna 72/90, 01-029  Warszawa
Adres do korespondencji: Surochów 160A, 37-500 Jarosław

 • tel. +48 16 621 83 46,
 • fax +48 16 621 83 59
 • e-mail: