Strona główna KontaktDane kontaktowe

Dane kontaktowe

Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Dzielna 72/90, 01-029  Warszawa
Adres do korespondencji: Surochów 160 A, 37-500 Jarosław           

KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  XII Wydział Gospodarczy KRS 0000164160
NIP: 7922047597
REGON: 651535211
Kapitał zakładowy: 12 050 000,00 PLN

SEKRETARIAT

 • Telefon: +48 16 621 83 46 wew. 200
 • Fax: +48 16 621 83 59
 • Telefon kom.:  +48 785 205 001
 • E-mail:

DZIAŁ PERSONALNY

 • Telefon: +48 16 621 83 46 wew. 207, 208, 210
 • Telefon kom.: +48 785 205 001
 • E-mail:

DZIAŁ HANDLU/LOGISTYKI

ESTRY METYLOWE (BIODIESEL):
 
 • Telefon: +48 16 621 83 46
 • E-mail:
OLEJ RZEPAKOWY:
 
 • Telefon: +48 16 621 83 46 
 • E-mail:
GLICERYNA:
 
 • Telefon: +48 16 621 83 46 
 • Telefon kom.:  +48 885 376 473
 • E-mail:
LOGISTYKA:
 
 • Telefon: +48 16 621 83 46
 • E-mail:

KSIĘGOWOŚĆ

 • Telefon: +48 16 621 83 46 wew. 214, 215
 • Telefon kom.:  +48 785 205 001
 • E-mail:

DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Telefon: +48 16 621 83 46 wew. 216, 217
 • Telefon kom.: +48 785 205 001
 • E-mail:

LABORATORIUM

 • Telefon: +48 16 621 83 46 wew. 429, 439
 • E-mail:

GŁÓWNY TECHNOLOG

 • Telefon: +48 16 621 83 46 wew. 304
 • Telefon kom.:  +48 663 664 460
 • E-mail:

DZIAŁ TECHNICZNY

 • Telefon: +48 16 621 83 46 wew. 420, 421
 • Telefon kom.:  +48 783 780 011
 • E-mail:

DZIAŁ PRODUKCJI

 • Telefon: +48 16 621 83 46 wew. 426, 303
 • Telefon kom.:  +48 722 100 750
 • E-mail:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) udzielamy następującej informacji:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego
              w Surochowie Sp. z o.o.
 

       Adres siedziby: Dzielna 72/90,
                     01-029 Warszawa

       Adres do korespondencji: Surochów 160A,
                     37-500 Jarosław    
  

 2. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu korespondencji.  
Dane mogą być udostępniane:       
- osobom, których dotyczą    
- osobom upoważnionym przez osobę, których dotyczą       
- podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa
3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Kontakt

Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Dzielna 72/90, 01-029  Warszawa
Adres do korespondencji: Surochów 160A, 37-500 Jarosław

 • tel. +48 16 621 83 46,
 • fax +48 16 621 83 59
 • e-mail: