Strona główna O nasO Firmie

O Firmie

Firma powstała w 2003 roku. Strategia rozwoju skierowana została na wytwarzanie biopaliw. W 2005 roku nastapiło uruchomienie linii do produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych. Obecnie spółka jest jednym z bardziej znaczących wytwórców biokomponentów i biopaliw w kraju. Firma posiada własną bocznicę kolejową oraz laboratorium, wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę do analizy produktu.

Dzięki wykwalifikowanym i doświadczonym pracownikom konsekwentnie realizujemy politykę stałego rozwoju poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, rozbudowę bazy magazynowej oraz budowę tłoczni oleju. W 2010 roku firma połączyła się z inną spółką, dzięki czemu zyskała doświadczenie w dziedzinie skupu i przetwórstwa rzepaku.

Dane Firmy

Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres siedziby: ul. Dzielna 72/90, 01-029  Warszawa

Adres do korespondencji: Surochów 160A, 37-500 Jarosław
BDO: 000033592
NIP: 7922047597
REGON: 651535211

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 000164160

Wysokość kapitału zakładowgo: 12 050 000,00 PLN

Reprezentacja Firmy

Zarząd

Agnieszka Szott  -  Prezes Zarządu

Kontakt

Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Dzielna 72/90, 01-029  Warszawa
Adres do korespondencji: Surochów 160A, 37-500 Jarosław

  • tel. +48 16 621 83 46,
  • fax +48 16 621 83 59
  • e-mail: