Strona główna O nasPraca

Praca

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych  jest Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o., Surochów 160A, 37-500 Jarosław.
Dane mogą być udostępniane spółkom z Euroservice Group. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa
w rekrutacji. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda może być odwołana w każdym czasie. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu  zakończenia procesu rekrutacyjnego lub  przez okres 90 dni przy naborze w trybie ciągłym.
Ma Pani/Pan prawo  dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(na podstawie i w granicach przepisów prawa).


 

Firma Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o. jest solidnym i wiarygodnym pracodawcą. Poszukujemy ambitnych i dynamicznych osób, które podzielają wartości i misję firmy. Gwarantujemy stabilną pracę w intensywnie rozwijającej się spółce, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwości rozwoju osobistego w ramach firmy.

 

Aktualne oferty pracy

Firma Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o., zatrudni pracownika/ stażystę na stanowisko:

 

Chemik Laborant

 Opis stanowiska

 • Analiza surowców do produkcji i produktów gotowych
 • Pobór próbek surowców i produktów oraz ich archiwizowanie
 • Przestrzeganie procedur systemu jakości w procesie technologicznym
 • Wykonywanie prac związanych z funkcjonowaniem pracowni (rejestracja próbek, przygotowywanie szkła do pobierania próbek, obsługa wyposażenia laboratorium)
 • Bieżąca kontrola jakości badań, w celu przekazania rzetelnych wyników badań klientowi.
 • Prowadzenie zapisów wynikających z dokumentacji systemu zarządzania i prowadzonych badań.
 • Wdrażanie nowych norm i doskonalenie aktualnie wykonywanych, w celu realizacji zadań Laboratorium.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (technologia chemiczna, biotechnologia, biologia, chemia, ochrona środowiska)
 • Duże zdolności interpersonalne
 • Wysoka motywacja do pracy
 • Gotowość do podjęcia pracy w systemie 3 zmianowym

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie zawodowe: w laboratorium w obszarze badań fizykochemicznych
 • Przeszkolenie z systemu zarządzania jakością

Oferujemy:

 • Pracę w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Stabilność zatrudnienia

Liczba wolnych stanowisk: 2

CV   prosimy przesyłać:

 • W formie elektronicznej na adres: rekrutacja@euroservice.home.pl, prosimy o podanie tytułu wiadomości: Chemik laborant
 • W formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Euroservice ZPT Sp. z o.o., 37-500 Surochów, 160A z dopiskiem na kopercie „Podanie o pracę”
 • lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Podanie o pracę”.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać zgodę o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o.  Surochów 160 A, 37-500 Jarosławw celu realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. Surochów 160 A, 37-500 Jarosław
w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zawierają powyższych klauzul nie będą rozpatrywane.

 


Pracownik administracyjny obszaru akcyzy

Opis stanowiska

 • Sprawdzanie dokumentacji i sporządzanie na jej podstawie sprawozdań i deklaracji do Urzędu Regulacji Energetyki, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Rynku Energii, Urzędu Celnego.
 • Monitorowanie i koordynowanie przestrzegania wymogów działalności regulowanej firmy, w szczególności zgodności dokumentacji z wymogami koncesji, pozwolenia na skład podatkowy, a także z wymogami ustawy prawo energetyczne w zakresie posiadanych koncesji, ustawy o biokomponentach i biopaliwach, ustawy o podatku akcyzowym oraz aktami wykonawczymi powiązanymi z wymienionymi ustawami.

 Wymagania

 • Wykształcenie wyższe
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w obszarze akcyzy
 • Mile widziana znajomość programu Comarch ERP XL
 • Praktyczne umiejętności pracy z MS Office, w tym MS Excel,
 • Komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność i skrupulatność

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracę w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Stabilność zatrudnienia

            Liczba wolnych stanowisk : 1

CV   prosimy przesyłać :

 • W formie  elektronicznej  na adres: rekrutacja@euroservice.home.pl,
 • Prosimy o podanie  tytułu wiadomości: Pracownik administracyjny obszaru akcyzy
 • W formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Euroservice ZPT Sp. Z o.o.,
  37-500 Surochów, 160A z dopiskiem na kopercie „ Podanie o pracę”
 • lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Podanie o pracę”.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać zgodę o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o.  Surochów 160 A, 37-500 Jarosław w celu realizacji procesu rekrutacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. Surochów 160 A, 37-500 Jarosław
w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 

Dokumenty aplikacyjne, które nie zawierają powyższych klauzul nie będą rozpatrywane.

PRACOWNIK KSIĘGOWOŚCI

Opis stanowiska:

 • Kompletowanie, dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych (faktur, rachunków, innych dokumentów księgowych) zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości
 • Analiza kont rachunkowych pod względem prawidłowości zapisów księgowych,
 • Przygotowanie przelewów bankowych
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych
 • Realizowanie polityki celów firmy
 • Prowadzenie bieżących rozliczeń z kontrahentami
 • Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji księgowej

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o profilu rachunkowym,
 • Doświadczenie minimum 2 lata
 • Znajomość zasad pełnej księgowości
 • Znajomość obsługi komputera MS Office (Excel, Word)
 • Znajomość programów księgowych (mile widziane znajomość COMARCH XL lub OPTIMA)
 • Punktualność, systematyczność, dokładność w działaniu, umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych, doskonała umiejętność organizacji pracy własnej, terminowość
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości oraz MSSF

 

Umiejętności :

 • pracy w zespole,
 • podejmowania trudnych decyzji pod presją czasu,
 • wyznaczania priorytetów,
 • efektywnego wykorzystania czasu pracy,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia
 • Pracę w miłej i przyjaznej atmosferze.

Liczba wolnych stanowisk : 1

CV   prosimy przesyłać :

            Prosimy o podanie  tytułu wiadomości: Pracownik księgowości

 • W formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Euroservice ZPT Sp. z o.o.,
  37-500 Surochów, 160A z dopiskiem na kopercie „ Podanie o pracę” lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Podanie o pracę”.

 

W CV ( życiorysie ) prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. Surochów 160 A, 37-500 Jarosław w celu realizacji procesu rekrutacji.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. Surochów 160 A, 37-500 Jarosław w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zawierają powyższych klauzul nie będą rozpatrywane.

      Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

  SPECJALISTA DS. HANDLU

Opis stanowiska

 • Prowadzenie całokształtu działań mających na celu pozyskiwanie nowych kontrahentów dla firmy oraz negocjowanie korzystnych dla firmy cen sprzedaży i zakupu
 • Prowadzenie procesu związanego z realizacją zamówień od klientów
 • Monitorowanie stanu rozrachunków z klientami w prowadzeniu z Działem Księgowości
 • Kontrolowanie na bieżąco stanów magazynowych oraz raportowanie o stanie sprzedaży
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w kontaktach z obecnymi i przyszłymi klientami

 Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (Handel, Zarządzanie, Logistyka)
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych
 • Duże zdolności interpersonalne

 

Dodatkowym atutem będzie:

 •  Dobra znajomość  j. angielskiego lub  rosyjskiego

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracę w oparciu o umowę o pracę
 • Stabilność zatrudnienia

CV   prosimy przesyłać :

             Prosimy o podanie  tytułu wiadomości:  Specjalista ds. handlu.

 • W formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Euroservice ZPT w Surochowie  Sp. z o.o., Surochów 160 A, 37-500 Jarosław z dopiskiem na kopercie „ Podanie o pracę” lub osobiście na portierni biurowca w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Podanie o pracę”.

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 W CV (życiorysie) prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać zgodę o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. Surochów 160A, 37-500 Jarosław w celu realizacji procesu rekrutacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. Surochów 160A, 37-500 Jarosław  w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 


 

Dyrektor Finansowy 


Opis stanowiska

 • Kształtowanie i realizacja strategii finansowej
 • Zarządzanie płynnością finansową (wpływy i wydatki)
 • Analiza dokumentów
 • gowych, bilansów, analiza kosztów, zysków i strat i raportowanie sytuacji finansowych do zarządu
 • Przygotowanie budżetu spółki, kontrola realizacji, analiza odchyleń
 • Planowanie, opracowywanie i nadzór nad realizacją krótko i długoterminowych planów finansowych
 • Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych oraz raportów zarządczych
 • Modelowanie finansowe, krótkoterminowe prognozy, ocena skutków finansowych decyzji biznesowych
 • Nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji
 • Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (Ekonomia, Finanse i Bankowość)
 • Doświadczenie zdobyte w prowadzeniu procesów budżetowania, budowania strategii finansowej i konsolidacji finansowej,
 • Doświadczenie w zarządzaniu podległym zespołem,
 • Bardzo dobra wiedza z zakresu księgowości, finansów, podatków oraz raportowania
 • Doświadczenie w negocjacjach i obsłudze finansowania zewnętrznego
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne
 • Umiejętność radzenia sobie z presją czasu i wielozadaniowością

 Liczba wolnych stanowisk : 1

CV   prosimy przesyłać :


            Prosimy o podanie  tytułu wiadomości: Dyrektor Finansowy

 • W formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Euroservice ZPT Sp. z o.o., 37-500 Surochów, 160 A z dopiskiem na kopercie „ Podanie o pracę” lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Podanie o pracę”.

W CV (życiorysie) prosimy o dopisanie następujących klauzul:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. Surochów 160A, 37-500 Jarosław

  w celu realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. Surochów 160A, 37-500 Jarosław

  w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

Dokumenty aplikacyjne, które nie zawierają powyższych klauzul nie będą rozpatrywane.

      Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


 


Kontakt

Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o.
Adres siedziby: Surochów 160A, 37-500 Jarosław

 • tel. +48 16 621 83 46,
 • fax +48 16 621 83 59
 • e-mail: