Strona główna O nasPraca

Praca

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych  jest Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o., ul. Dzielna 72/90, 01-029 Warszawa.
Dane mogą być udostępniane spółkom z Euroservice Group. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa
w rekrutacji. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda może być odwołana w każdym czasie. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu  zakończenia procesu rekrutacyjnego lub  przez okres 90 dni przy naborze w trybie ciągłym.
Ma Pani/Pan prawo  dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(na podstawie i w granicach przepisów prawa).


 

Firma Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o. jest solidnym i wiarygodnym pracodawcą. Poszukujemy ambitnych i dynamicznych osób, które podzielają wartości i misję firmy. Gwarantujemy stabilną pracę w intensywnie rozwijającej się spółce, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwości rozwoju osobistego w ramach firmy.

 

Aktualne oferty pracy

Firma Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o., zatrudni pracownika/ stażystę na stanowisko:

 

MŁODSZY SPECJALISTA DS. HANDLU

Opis stanowiska

 • Prowadzenie całokształtu działań mających na celu pozyskiwanie nowych kontrahentów dla firmy oraz negocjowanie korzystnych dla firmy cen sprzedaży i zakupu
 • Prowadzenie procesu związanego z realizacją zamówień od klientów
 • Monitorowanie stanu rozrachunków z klientami w prowadzeniu z Działem Księgowości
 • Kontrolowanie na bieżąco stanów magazynowych oraz raportowanie o stanie sprzedaży
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w kontaktach z obecnymi i przyszłymi klientami

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (Handel, Zarządzanie, Logistyka)
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych
 • Duże zdolności interpersonalne

Dodatkowym atutem będzie:

 •  Dobra znajomość  j. angielskiego lub  rosyjskiego

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracę w oparciu o umowę o pracę
 • Stabilność zatrudnienia

CV   prosimy przesyłać :

             Prosimy o podanie  tytułu wiadomości: Młodszy specjalista ds. handlu

 • W formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Euroservice ZPT Sp. z o.o., 
              37-500 Surochów, 160 A z dopiskiem na kopercie „ Podanie o pracę”

lub osobiście na portierni biurowca w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Podanie o pracę”.

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

 

W CV (życiorysie) prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać zgodę o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. ul. Dzielna 72/90,
01-029 Warszawa w celu realizacji procesu rekrutacji.
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. ul. Dzielna 72/90,
01-029 Warszawa w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 

 


Pracownik ds. dokumentacji technicznych

Opis stanowiska

 • Przegląd, ocena dokumentacji technicznej
 • Nanoszenie zmian w projektach.
 • Obsługa dokumentacji technicznej i projektowej.
 • Sprawdzanie prawidłowości certyfikatów i świadectw wystawionych przez producentów oraz ich zgodności z wymogami prawa.
 • Sprawdzanie kompletności dokumentacji odbiorowej z wymogami dokumentacji projektowej, umowy na budowę i przepisów prawa
 • Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej/powykonawczej.
 • Analiza kompletności i aktualności dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń.
 • Nadzorowanie i terminowe przeprowadzanie wymaganych prawem odbiorów, przeglądów, kontroli (np. UDT, TDT, UM).
 • Kontakt z urzędami
 • Wsparcie innych działów firmy w zależności od potrzeb i projektów

 Wymagania

 • Wykształcenie wyższe
 • Mile widziana znajomość prawa budowlanego
 • Praktyczne umiejętności pracy z MS Office, w tym MS Excel,
 • Komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność i skrupulatność
 • Mile widziana znajomość programów rysunkowych typu CAD

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracę w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo  w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Stabilność zatrudnienia

            Liczba wolnych stanowisk : 1

            CV   prosimy przesyłać :

 • W formie  elektronicznej  na adres: rekrutacja@euroservice.home.pl
 • Prosimy o podanie  tytułu wiadomości: pracownik ds. dokumentacji technicznej
 • W formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Euroservice ZPT Sp. z o.o., 37-500 Surochów, 160 A z dopiskiem na kopercie „ Podanie o pracę” lub osobiście na portierni biurowca w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Podanie o pracę”.

W CV (życiorysie) prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać zgodę o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. ul. Dzielna 72/90,
01-029 Warszawa w celu realizacji procesu rekrutacji.
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. ul. Dzielna 72/90,
01-029 Warszawa w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 

 


 

MECHANIK-HYDRAULIK

Opis stanowiska specjalista

 • naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych
 • instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń
 • przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń
 • usuwanie bieżących awarii oraz analiza ich przyczyn
 • wykonywanie prac montażowych, demontażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń

Wymagania

 • minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • wysoka motywacja do pracy
 • gotowość do podjęcia pracy w systemie 3 zmianowym

Dodatkowym atutem będą uprawnienia do kierowania wózkiem jezdniowym

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • stabilność zatrudnienia

CV   prosimy przesyłać:

             Prosimy o podanie tytułu wiadomości: mechanik-hydraulik

 • W formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Euroservice ZPT Sp. z o.o., 
              37-500 Surochów, 160 A z dopiskiem na kopercie „Podanie o pracę”

lub osobiście na portierni biurowca w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Podanie o pracę”.

W CV (życiorysie) prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. ul. Dzielna 72/90, 01-029 Warszawa w celu realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. ul. Dzielna 72/90, 01-029 Warszawa w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Opis stanowiska

 • Nadzór i realizacja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz zagadnieniami p. poż.
 • Prowadzenie ewidencji oraz wszelkiej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa ochrony środowiska oraz wewnętrznych procedur
 • Nadzór nad przestrzeganiem oraz wykonaniem zaleceń wynikających z decyzji administracyjnych
 • Nadzór nad aktualnością pozwoleń środowiskowych
 • Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wydawania decyzji/pozwoleń związanych z ochroną środowiska w tym pozwolenie zintegrowane, wodnoprawne
 • Opiniowanie inwestycji pod kątem środowiskowym
 • Wsparcie i podejmowanie działań w zakresie ograniczenia wpływu czynników niebezpiecznych i szkodliwych mających wpływ na środowisko
 • Współpraca z poszczególnymi działami w Spółce w zakresie realizowania zadań
  i celów ochrony środowiska
 • Współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontroli (Państwowa Straż Pożarna, WIOŚ),

 

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (kierunki związane z ochroną środowiska)
 • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Znajomość Rozporządzenia Unii Europejskiej „REACH”
 • Znajomość procedur uzyskiwania decyzji środowiskowych (pozwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie zintegrowane, zgłoszenie emitorów)
 • Znajomość wymagań dotyczących substancji niebezpiecznych
 • Znajomość wymagań dotyczących przestrzeni zagrożonych wybuchem
 • Znajomość wymagań dotyczących gospodarowania odpadami i ich przetwarzania
 • Znajomość wymagań dotyczących awarii przemysłowych
 • Znajomość wymagań dotyczących postępowania z awariami mogącymi mieć wpływ na środowisko
 • Znajomość wymagań dotyczących sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska: GUS, KOBIZE, Urząd Marszałkowski, WIOŚ (opłata za korzystanie ze środowiska, roczne zestawienie odpadów, opłata produktowa, informacja o gospodarowaniu opakowaniami)

 

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia
 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 

CV   prosimy przesyłać:

Prosimy o podanie tytułu wiadomości: Specjalista ds. Ochrony Środowiska

 • W formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Euroservice ZPT Sp. z o.o.,
  37-500 Surochów, 160A z dopiskiem na kopercie „Podanie o pracę”
 • lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Podanie o pracę”.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać zgodę o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. ul. Dzielna 72/90,
01-029 Warszawa w celu realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. ul. Dzielna 72/90,
01-029 Warszawa w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zawierają powyższych klauzul nie będą rozpatrywane.

 


 

Dyrektor Finansowy 

Opis stanowiska

 • Kształtowanie i realizacja strategii finansowej
 • Zarządzanie płynnością finansową (wpływy i wydatki)
 • Analiza dokumentów
 • gowych, bilansów, analiza kosztów, zysków i strat i raportowanie sytuacji finansowych do zarządu
 • Przygotowanie budżetu spółki, kontrola realizacji, analiza odchyleń
 • Planowanie, opracowywanie i nadzór nad realizacją krótko i długoterminowych planów finansowych
 • Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych oraz raportów zarządczych
 • Modelowanie finansowe, krótkoterminowe prognozy, ocena skutków finansowych decyzji biznesowych
 • Nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji
 • Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (Ekonomia, Finanse i Bankowość)
 • Doświadczenie zdobyte w prowadzeniu procesów budżetowania, budowania strategii finansowej i konsolidacji finansowej,
 • Doświadczenie w zarządzaniu podległym zespołem,
 • Bardzo dobra wiedza z zakresu księgowości, finansów, podatków oraz raportowania
 • Doświadczenie w negocjacjach i obsłudze finansowania zewnętrznego
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne
 • Umiejętność radzenia sobie z presją czasu i wielozadaniowością

 Liczba wolnych stanowisk : 1

CV   prosimy przesyłać :

            Prosimy o podanie  tytułu wiadomości: Dyrektor Finansowy

 • W formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Euroservice ZPT Sp. z o.o., 
  37-500 Surochów, 160 A z dopiskiem na kopercie „ Podanie o pracę”

lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Podanie o pracę”.

W CV (życiorysie) prosimy o dopisanie następujących klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. ul. Dzielna 72/90,
01-029 Warszawa w celu realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. ul. Dzielna 72/90,
01-029 Warszawa w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.


 


Kontakt

Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Dzielna 72/90, 01-029  Warszawa
Adres do korespondencji: Surochów 160A, 37-500 Jarosław

 • tel. +48 16 621 83 46,
 • fax +48 16 621 83 59
 • e-mail: