Strona główna Nasza oferta

Nasza oferta

Estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych są produkowane z olejów roślinnych a zatem, jako produkt przyjazny środowisku, sprzyja redukcji globalnej emisji dwutlenku węgla. Estry metylowe kwasów tłuszczowych powstają na drodze reakcji chemicznej zwanej transestryfikacją.

Transestryfikacja jest reakcją, w której cząsteczki triacylogliceroli reagują z alkoholem w obecności katalizatora (np. KOH, NaOH, NaOCH3, itd.). Produktami reakcji są estry kwasów tłuszczowych i gliceryna.

Estry metylowe mają zastosowanie jako biokomponent oleju napędowego.

W stosunku do paliwa tradycyjnego charakteryzuje się następującymi zaletami:

 • bardzo niska zawartość siarki
 • jest całkowicie biodegradowalny
 • ma porównywalną wartość energetyczną z olejem napędowym
 • znacznie obniża emisję cząstek stałych i węglowodorów
 • ma wyższą temperaturę zapłonu niż olej napędowy
 • ma lepsze właściwości smarne

Gliceryna surowa jest produktem ubocznym podczas produkcji estrów metylowych. Jej oczyszczona postać jest gęstą, oleistą cieczą o słodkim smaku, bardzo dobrze rozpuszczalną w wodzie  i alkoholu, nierozpuszczalną w eterze i w chloroformie. Posiada szerokie zastosowanie.

Najczęstsze zastosowania gliceryny surowej:

 • Przeprowadzenie dalszej rafinacji do gliceryny rafinowanej
 • W procesie produkcji biogazu
 • Spalanie
 • Produkcja żywic
 • Produkcja materiałów budowlanych
 • Produkcja tworzyw sztucznych

Kontakt

Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o.
Adres siedziby: Surochów 160A, 37-500 Jarosław

 • tel. +48 16 621 83 46,
 • fax +48 16 621 83 59
 • e-mail: