Aktualności

Sprawozdanie ze strategii podatkowej 2022
Data dodania: 20.12.2023

Wypełniając ustawowy obowiązek nałożony na określonych podatników podatku dochodowego od osób prawnych od 2021 roku, wynikający z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 tj. z późn. zm., dalej: ustawa CIT) Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o. zamieszcza sprawozdanie z wykonania strategii podatkowej w przedmiotowym roku podatkowym 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

Kontakt

Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o.
Adres siedziby: Surochów 160A, 37-500 Jarosław

  • tel. +48 16 621 83 46,
  • fax +48 16 621 83 59
  • e-mail: