Aktualności

Firma otrzymała Certyfikat Zgodności Spełnienia Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju i Rozliczania Emisji Gazów Cieplarnianych zgodnie z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 28/2009/WE oraz 30/2009/WE.
Data dodania: 07.04.2011

W dniu 25.03.2011 r. firma EUROSERVICE Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat Zgodności Spełnienia Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju i Rozliczania Emisji Gazów Cieplarnianych zgodnie z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 28/2009/WE oraz 30/2009/WE.

Certyfikat ten jest potwierdzeniem, iż produkowane przez nas biopaliwa spełniają najwyższe standardy w sferze ochrony środowiska ustanowione przez Unię Europejską. Normy te dotyczą redukcji emisji gazów cieplarnianych, ochrony terenów o dużej bioróżnorodności biologicznej oraz obszarów zasobnych w pierwiastek węgla, a także zachowania wymagań dobrej kultury rolnej, prowadzonej z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Co ważne, zgodnie z przytoczonymi aktami prawnymi, tylko  biopaliwa spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju będą mogły być uwzględnione do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Teraz nasi odbiorcy mają pewność, że biopaliwa produkowane w EUROSERVICE ZPT w Surochowie Sp. z o.o. przyczyniają się do rozwoju zrównoważonego, czyli takiego, który zaspokajając potrzeby obecnego pokolenia, nie pozbawia przyszłych pokoleń możliwości zaspokajania ich potrzeb.

Kontakt

Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o.
Adres siedziby: Surochów 160A, 37-500 Jarosław

  • tel. +48 16 621 83 46,
  • fax +48 16 621 83 59
  • e-mail: