Aktualności

Oferta pracy - Pracownik administracyjny obszaru akcyzy
Data dodania: 29.09.2021

Pracownik administracyjny obszaru akcyzy

Opis stanowiska

 • Sprawdzanie dokumentacji i sporządzanie na jej podstawie sprawozdań i deklaracji do Urzędu Regulacji Energetyki, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Rynku Energii, Urzędu Celnego.
 • Monitorowanie i koordynowanie przestrzegania wymogów działalności regulowanej firmy, w szczególności zgodności dokumentacji z wymogami koncesji, pozwolenia na skład podatkowy, a także z wymogami ustawy prawo energetyczne w zakresie posiadanych koncesji, ustawy o biokomponentach i biopaliwach, ustawy o podatku akcyzowym oraz aktami wykonawczymi powiązanymi z wymienionymi ustawami.

 Wymagania

 • Wykształcenie wyższe
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w obszarze akcyzy
 • Mile widziana znajomość programu Comarch ERP XL
 • Praktyczne umiejętności pracy z MS Office, w tym MS Excel,
 • Komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność i skrupulatność

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pracę w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Stabilność zatrudnienia

            Liczba wolnych stanowisk : 1

CV   prosimy przesyłać :

 • W formie  elektronicznej  na adres: rekrutacja@euroservice.home.pl,
 • Prosimy o podanie  tytułu wiadomości: Pracownik administracyjny obszaru akcyzy
 • W formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Euroservice ZPT Sp. Z o.o.,
  37-500 Surochów, 160A z dopiskiem na kopercie „ Podanie o pracę”
 • lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Podanie o pracę”.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać zgodę o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o.  Surochów 160 A, 37-500 Jarosław w celu realizacji procesu rekrutacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. Surochów 160 A, 37-500 Jarosław
w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 

Dokumenty aplikacyjne, które nie zawierają powyższych klauzul nie będą rozpatrywane.

Kontakt

Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o.
Adres siedziby: Surochów 160A, 37-500 Jarosław

 • tel. +48 16 621 83 46,
 • fax +48 16 621 83 59
 • e-mail: