Aktualności

Oferta pracy - Specjalista ds. Elektrycznych
Data dodania: 20.11.2020

Firma Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o., zatrudni pracownika na stanowisko

SPECJALISTA DS. ELEKTRYCZNYCH

Miejsce pracy: Surochów (województwo podkarpackie)

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad wykonaniem przeglądów i konserwacji systemów elektroenergetycznych
  i niskoprądowych oraz urządzeń i instalacji podlegającym UDT.
 • Optymalizacją i modernizacją w obszarze energetyki i w zakresie instalacji niskoprądowych.
 • Opracowaniem i wdrożeniem wymagań oraz standardów dla systemów elektroenergetycznych.
 • Nadzorem nad wykonywaniem prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
 • Zakupami i rozliczaniem energii elektrycznej oraz paliwa gazowego.
 • Wdrażaniem nowych instalacji w toku produkcyjnym oraz modernizacja istniejących,
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi.
 • Nadzorem dokumentacji technicznej, dokumentacji UDT oraz TDT, instalacji i urządzeń energetycznych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (energetyka, elektronika, automatyka).
 • Doświadczenie w zakresie wykonywania i nadzoru instalacji elektrycznych.
 • Wiedza z zakresu energetyki, elektroniki, automatyki.
 • Umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Wysoka motywacja do pracy.
 • Gotowość do podjęcia pracy w systemie 2 zmianowym.

Oferujemy:

 • Pracę w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Stabilność zatrudnienia
 • Atrakcyjne wynagrodzenie

Liczba wolnych stanowisk: 1

CV   prosimy przesyłać:

Prosimy o podanie tytułu wiadomości: Specjalista ds. elektrycznych

 • W formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Euroservice ZPT Sp. z o.o.,
  37-500 Surochów, 160A z dopiskiem na kopercie „Podanie o pracę”
 • lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Podanie o pracę”.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać zgodę o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. ul. Dzielna 72/90,
01-029 Warszawa w celu realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. ul. Dzielna 72/90,
01-029 Warszawa w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Kontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zawierają powyższych klauzul nie będą rozpatrywane.

 

Kontakt

Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Dzielna 72/90, 01-029  Warszawa
Adres do korespondencji: Surochów 160A, 37-500 Jarosław

 • tel. +48 16 621 83 46,
 • fax +48 16 621 83 59
 • e-mail: