Aktualności

Oferta pracy - Specjalista ds. Ochrony Środowiska
Data dodania: 21.02.2020

Firma Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o., zatrudni pracownika na stanowisko

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Opis stanowiska

 • Nadzór i realizacja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz zagadnieniami p. poż.
 • Prowadzenie ewidencji oraz wszelkiej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa ochrony środowiska oraz wewnętrznych procedur
 • Nadzór nad przestrzeganiem oraz wykonaniem zaleceń wynikających z decyzji administracyjnych
 • Nadzór nad aktualnością pozwoleń środowiskowych
 • Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wydawania decyzji/pozwoleń związanych z ochroną środowiska w tym pozwolenie zintegrowane, wodnoprawne
 • Opiniowanie inwestycji pod kątem środowiskowym
 • Wsparcie i podejmowanie działań w zakresie ograniczenia wpływu czynników niebezpiecznych i szkodliwych mających wpływ na środowisko
 • Współpraca z poszczególnymi działami w Spółce w zakresie realizowania zadań
  i celów ochrony środowiska
 • Współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontroli (Państwowa Straż Pożarna, WIOŚ),

 

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (kierunki związane z ochroną środowiska)
 • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Znajomość Rozporządzenia Unii Europejskiej „REACH”
 • Znajomość procedur uzyskiwania decyzji środowiskowych (pozwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie zintegrowane, zgłoszenie emitorów)
 • Znajomość wymagań dotyczących substancji niebezpiecznych
 • Znajomość wymagań dotyczących przestrzeni zagrożonych wybuchem
 • Znajomość wymagań dotyczących gospodarowania odpadami i ich przetwarzania
 • Znajomość wymagań dotyczących awarii przemysłowych
 • Znajomość wymagań dotyczących postępowania z awariami mogącymi mieć wpływ na środowisko
 • Znajomość wymagań dotyczących sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska: GUS, KOBIZE, Urząd Marszałkowski, WIOŚ (opłata za korzystanie ze środowiska, roczne zestawienie odpadów, opłata produktowa, informacja o gospodarowaniu opakowaniami)

 

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia
 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 

CV   prosimy przesyłać:

Prosimy o podanie tytułu wiadomości: Specjalista ds. Ochrony Środowiska

 • W formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Euroservice ZPT Sp. z o.o.,
  37-500 Surochów, 160A z dopiskiem na kopercie „Podanie o pracę”
 • lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Podanie o pracę”.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać zgodę o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. ul. Dzielna 72/90,
01-029 Warszawa w celu realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o. ul. Dzielna 72/90,
01-029 Warszawa w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zawierają powyższych klauzul nie będą rozpatrywane.

Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Dzielna 72/90, 01-029  Warszawa
Adres do korespondencji: Surochów 160A, 37-500 Jarosław

 • tel. +48 16 621 83 46,
 • fax +48 16 621 83 59
 • e-mail: